10.12.2020 11:25

Instytut Kolejnictwa Jednostką Notyfikowaną nr 1467

Instytut Kolejnictwa jednostką notyfikowaną nr 1467 do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej


Instytut Kolejnictwa jako pierwszy w Polsce uzyskał autoryzację Urzędu Transportu Kolejowego do prowadzenia działań certyfikacyjnych w obszarze regulowanym prawnie zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności kolei w Unii Europejskiej, niezbędną do notyfikacji do Komisji Europejskiej i dzięki temu znalazł się w wykazie jednostek notyfikowanych na stronach NANDO jako Jednostka Notyfikowana nr 1467.

Zakres autoryzacji oraz notyfikacji obejmuje wszystkie podsystemy, składniki interoperacyjności oraz wszystkie moduły oceny zgodności.