16.12.2013 14:00

Inicjatywa Shift2Rail uzyskuje oficjalne poparcie Komisji Europejskiej.

16 grudnia 2013r. Komisja Europejska oficjalnie poparła program Shift2Rail, który jest pierwszą tego typu techniczną inicjatywą dla sektora kolejowego. Shift2rail ma na celu skoncentrowanie poszukiwań na badania i innowacje oraz rynkowych rozwiązań poprzez przyspieszenie integracji nowych i zaawansowanych technologii w innowacyjnych rozwiązań produktów dla rynku kolejowego.


Komisja Europejska przyjęła pakiet „Shift2Rail”, zapoczątkowując nową inicjatywę partnerstwa publiczno-prywatnego, która ma bez mała 1 mld euro do zainwestowania w badania i innowacje, aby osiągać zwiększenie udziału pasażerów i ładunków europejskich kolei wobec innych form transportu. Kolej jest jedną z najbardziej wydajnych i przyjaznych dla środowiska form transportu, niemniej jak do tej pory odpowiada ona jedynie za 10 % ogółu przewożonych w roku towarów i 6 % pasażerów.

„Shift2Rail” jest ambitnym projektem partnerstwa publiczno-prywatnego. Ma ono zarządzać 7-letnim programem ukierunkowanych prac badawczo-innowacyjnych, służących wsparciu rozwoju i poprawy jakości usług kolejowych w Europie. Ma koordynować opracowanie przełomowych rozwiązań technologicznych i przyspieszyć ich wprowadzenie na rynek.

W ramach inicjatywy „Shift2Rail” Komisja zwiększa ponad trzykrotnie nakłady na rzecz badań naukowych i innowacji w dziedzinie kolei, które osiągną w latach 2014-2020 poziom 450 mln EUR w porównaniu z 155 mln EUR w poprzednim okresie. Uzupełnieniem budżetu będzie dalsze 470 mln EUR z kieszeni branży kolejowej. Konkretne korzyści z tego długoterminowego wspólnego przedsięwzięcia mają nadać potężny impuls innowacji w sektorze kolejowym w porównaniu z poprzednim okresem współfinansowania rozmaitych projektów.

Cele „Shift2Rail” to przede wszystkim: zredukowanie, nawet o 50%, kosztów całego cyklu eksploatacyjnego w transporcie kolejowym (tj. kosztów budowy, obsługi, utrzymania i remontów infrastruktury oraz taboru); wzrost całkowitych mocy przerobowych nawet o 100%; ogólne zwiększenie niezawodności usług – poprawa do 50%, w zależności od segmentu rynku kolejowego.

 

Więcej informacji w oficjalnym komunikacje Komisji Europejskiej.