30.09.2013 18:00

IK uzyskuje kategorię "A"

Instytut oceniony przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Przyznana kategoria "A" świadczy o wysokim potencjale naukowym, o osiągnięciach i wysokim efekcie działalności naukowej.


Potencjał jednostek naukowych i uczelni podległych na mocy ustawy Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego został oceniony po raz pierwszy według nowych zasad. Ewaluacja ośrodków naukowych była kompleksowo analizowana, a dorobek naukowy porównywany, oceniano pod względem jakości prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Na czele znanych przedstawicieli świata nauki, o wysokim dorobku naukowym, tworzących oceniający Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych stanął prof. Maciej Zabel.

Nie bez znaczenia dla przyszłości nauki w Polsce ma fakt, iż przyznana kategoria ma bezpośredni wpływ na wysokość finansowania jednostki naukowej z budżetu państwa.

W celu zachowania obiektywizmu w przyznawaniu kategorii poszczególnym jednostkom naukowym, oceny były dokonywane według specjalnie przyjętego algorytmu. Porównanie jednostek odbywało się  w czterech grupach nauk:

  • nauki humanistyczne i społeczne,
  • nauki o życiu,
  • nauki ścisłe i inżynierskie,
  • nauki o sztuce i twórczości artystycznej.

Komitet oceniał następujące kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • materialne efekty działalności naukowej
  • wskazane przez jednostkę najistotniejsze efekty działalności naukowej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach:
www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wizytowki-polskiej-nauki.html
www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,397322,mnisw-oceniono-potencjal-jednostek-naukowych.html