20.12.2012 10:00

IK oraz SIRTS angażują się w nową inicjatywę badawczą Shift2Rail

Komunikat dotyczy zaangażowania IK oraz SIRTS w uruchamianie wspólnego programu badawczego dla transportu kolejowego Shift2Rail w ramach ósmego programu ramowego UE na lata 2014-2020


Mamy przyjemność poinformować wszystkich zainteresowanych rozwojem transportu szynowego , że w dniu 20 grudnia 2012r. zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Instytutem Kolejnictwa(IK), Stowarzyszeniem na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) oraz Europejskim Zrzeszeniem Przemysłu Kolejowego (UNIFE) w sprawie roli polskich interesariuszy w przygotowywaniu wspólnego programu badawczego nazwie Shift2Rail.

Pełna treść Komunikatu Komunikat PDF

Osoba do kontaktu:
dr Eliza Wawrzyn - Kierownik Projektu ewawrzyn@ikolej.pl

Więcej informacji o inicjatywie Shift2Rail na stronie UNIFE:
www.unife.org/page.asp