05.02.2013 15:00

IK oraz DIIT odnawiają współpracę

W dniu 05 lutego 2013r. pomiędzy Instytutem Kolejnictwa a Ukraińskim Dniepropietrowskim Instytutem Inżynierów Transportu została odnowiona umowa o wzajemnej współpracy.


W dniu 05 lutego 2013r. została uroczyście podpisana umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Instytutem Kolejnictwa oraz Dniepropietrowskim Instytutem Inżynierów Transportu (Дніпропетровський Державний Технічний Університет Залізничного Транспорту ДІІТ) .

Dyrektor Andrzej Żurkowski oraz J.M. Rektor DIIT profesor Oleksander Pszińko (Пшінько Олександр Миколайович) złożyli swoje podpisy na przygotowanym dokumencie. W uroczystościach brali również udział profesor W. Syczenko (DIIT), dr hab. W. Kuzniecow (DIIT) oraz dr inż. A. Białoń (Wiceprzewodniczący Rady Naukowej IK).

Odnowiona umowa określa zakres wzajemnej wymiany doświadczeń, kierunki dalszego rozwoju w dziedzinie transportu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kolejnictwa. Stanowi również o zasadach korzystania z zasobów wiedzy naukowej obu instytucji.

Współpraca wiąże się również z prezentowaniem wyników badań i analiz prowadzonych w obu jednostkach, których pierwszym tegorocznym owocem była prezentacja mgr inż. Konstantego Kałasznikowa na Seminarium IK.