25.09.2018 11:31

Globalna debata o wyzwaniach mobilności dla społeczeństwa przyszłości

15 – 16 listopada 2018 r. Warszawa


IRRB (International Railway  Research Board) – organizacja instytucji zajmujących się badaniami i rozwojem kolei działająca pod auspicjami UIC, której członkiem jest Instytut Kolejnictwa, podjęła inicjatywę zorganizowania konferencji o przyszłości kolei “Global Debate on Mobility Challenges for the Future Society” (Globalna debata o wyzwaniach mobilności dla społeczeństwa przyszłości), która odbędzie się 15 – 16 listopada 2018 roku w Warszawie.

Celem tej Debaty jest pobudzenie kreatywnej i niestandardowej dyskusji dotyczącej potrzeb transportu i idealnego systemu transportowego 2050, jak również roli jaką będzie w niej pełnić kolej czy sterowany system transportu.

Debata skupi się na następujących obszarach:

  1. Nowe koncepcje systemu mobilności
  2. Zintegrowany system transportu
  3. Technologie informacyjne – nowe możliwości i zagrożenia
  4. Konkurencyjność podmiotów zajmujących się transportem
  5. Zrównoważony rozwój i odporność systemu transportowego

Debata rozpocznie się powitaniem i wykładami Pana Jean-Pierre Loubinoux – Dyrektora Generalnego UIC, Prof. Prof. Borysa Lapidusa –  Przewodniczącego IRRB (RŻD) oraz Dyrektora IK i Vice-Przewodniczącego IRRB Pana Andrzeja Żurkowskiego.

Po oficjalnej ceremonii otwarcia nastąpią wystąpienia pięciu Prelegentów, które będą powiązane z pięcioma obszarami tematycznymi wymienionymi powyżej. W sesji popołudniowej odbędzie się pięć równoległych dyskusji, związanych z tymi obszarami tematycznymi.

Drugi dzień debaty poprowadzą Moderatorzy, którzy przedstawią wnioski zebrane z dyskusji z dnia poprzedniego, po których nastąpi debata ogólna a zarazem główny punkt całego wydarzenia. Konkluzje z debaty końcowej zostaną podsumowane przez Profesora Lapidusa, przewodniczącego IRRB.

Wnioski i dyskusje z Debaty posłużą jako wkład do opracowania zaktualizowanej wersji dokumentu pt. Global Vision for Railway Development.

W imieniu organizatorów Instytutu Kolejnictwa i UIC zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w Debacie.

Prosimy o kontakt z Panem Dennisem Schutem: IRRB Secretary schut@uic.org

Strona internetowa Debaty jest już otwarta. Można rejestrować się na:

https://events.uic.org/global-debate-on-mobility-challenges-for-future-society

 

Sesja posterowa Nowoczesne technologie na rzecz rozwoju transportu w skali globalnej

Zainteresowanych udziałem w sesji posterowej (15.11.2018, 9.00 - 18.00 w czasie przerw w obradach) prosimy o przygotowanie plakatu (format A0, wyłącznie w jęz. angielskim) i przesłanie jako plik pdf na adres: apomykala@ikolej.pl

Termin zgłoszenia: 01.11.2018

Termin przekazania pliku: 07.11.2018

Szczegółowych informacji udziela Pani Agata Pomykała, apomykala@ikolej.pl

Będziemy zobowiązani za rozważenie możliwości umieszczenia reklamy Państwa firmy podczas „Debaty”. Szczegółowych informacji (warunki, opłaty itp.) udziela Pani Dorota Adamska, e-mail: dadamska@ikolej.pl, tel. 517 555 513.