10.04.2017 13:02

EUAR (Agencja Kolejowa Unii Europejskiej) w Instytucie Kolejnictwa


W dniach 4-5 kwietnia 2017r. odbyły się w Instytucie Kolejnictwa spotkania grup roboczych ds. ERTMS: 69 spotkanie grupy roboczej NB-Rail CCS oraz 37 spotkanie grupy ad-hoc Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dla Jednostek Notyfikowanych.

Grupa robocza NB-Rail CCS działa w ramach grupy koordynacyjnej NB-Rail w oparciu o art. 28 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Zadaniem grupy roboczej jest koordynacja prac jednostek notyfikowanych certyfikujących składniki interoperacyjności i podsystemy w zakresie systemu ERTMS.

Grupa robocza ad-hoc Agencji Kolejowej Unii Europejskiej dla Jednostek Notyfikowanych działa w oparciu o art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/796 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i jej zadaniem jest sprawdzanie, czy procedury oceny zgodności lub przydatności do stosowania składnika interoperacyjności i procedury weryfikacji WE, realizowane przez notyfikowane jednostki oceniające zgodność, są stosowane w sposób jednolity.

W ramach spotkań grup roboczych gościliśmy przedstawicieli Agencji Kolejowej Unii Europejskiej oraz około 20 jednostek notyfikowanych z całej Europy (od Portugalii po Bułgarię).