30.01.2014 09:00

Dzień informacyjny pierwszych konkursów w programie Horyzont 2020

Dzień informacyjny pierwszych konkursów Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 odbędzie się 30 stycznia 2014r.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 30 stycznia br. w Instytucie Kolejnictwa odbędzie się dzień informacyjny pierwszych konkursów Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020. Organizatorami spotkania są Instytut Kolejnictwa i Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Poniższy link zaprowadzi Państwa do szczegółów dotyczących przebiegu spotkania:

Na stronie KPK można dokonać rejestracji on-line.

 

Agenda spotkania

 

9:30 Rejestracja

10:00 Powitanie, dr inż. Andrzej Żurkowski Dyrektor Instytutu Kolejnictwa

10:10 Doświadczenia Instytutu Kolejnictwa z zaangażowania w Programy Ramowe w  obszarze transportu szynowego, Witold Olpiński, Instytut Kolejnictwa

10:20 Program Horyzont 2020 - założenia Transport w programie Horyzont 2020 ,Mikołaj  Pyczak, KPK

10:50 Smart, green and integrated transport – tematyka transportu szynowego w  Programie Prac 2014-2015, Zbigniew Turek, KPK

11:05 Inicjatywa SHIFT2RAIL, Krajowy Program Sektorowy INNORAIL, Zbigniew Turek,  KPK

11:50 Przerwa

12:10 Zasady uczestnictwa (w tym finansowe) i udostępniania wyników badań, Barbara  Trammer, KPK

12:40 Zasady składania wniosków w konkursach obszaru Transport, Mikołaj Pyczak, KPK

13:10 Propozycje współpracy przedstawiane w trakcie spotkań brokerskich ETNA Plus.  Najbliższe wydarzenia. Mikołaj Pyczak, KPK

13:25 Dyskusja

14:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania

 

Informacji udziela również Ośrodek Koordynacji Badań Instytutu Kolejnictwa.