19.04.2010 00:00

Certyfikat EBA przedłużony

Uzyskaliśmy przedłużenie Uznania Federalnego Urzędu Kolejnictwa Niemiec - Eisenbahn-Bundesamt EBA dla typowych badań kolejowych pojazdów szynowych


W wyniku oceny procedur badawczych laboratoriów Instytutu (jeszcze pod starą nazwą CNTK) i auditu przeprowadzonego przez Federalny Urząd Kolejnictwa Niemiec EBA, IK uzyskało przedłużenie certyfikatu uznania dla typowych badań kolejowych pojazdów szynowych. Ważność certyfikatu do 30.09.2013 r.

Szczegółowy zakres kompetencji technicznych, na które IK uzyskało certyfikat obejmuje:

 1. Badania jezdne pojazdów szynowych zgodnie z UIC 518
 2. Określenie bezpieczeństwa przeciw wykolejeniu podczas jazdy po wichrowatym torze zgodnie z EN 14363, ERRI B55/RP8
 3. Techniczne badania jezdne do określenia współczynników kołysanie-przechylanie zgodnie z UIC 505-1 i UIC 505-5
 4. Określenie minimalnej siły ściskającej zgodnie z UIC 530-2
 5. Badania nabiegania wagonów towarowych i pasażerskich zgodnie z normą EN 12663, UIC 515-1, UIC 566, UIC 577, ERRI B12/RP17
 6. Określenie momentu obrotowego wózka względem pudła nadwozia zgodnie z UIC 510-1
 7. Badanie hamulców pojazdów kolejowych zgodnie z UIC 540, UIC 541-5, UIC 544-1, UIC 544-2, UIC 546 jak również wymagań § 32 EBO
 8. Badanie wytrzymałości ram wózków zgodnie z EN 13749, UIC 510-3, UIC 515-4, UIC 615-4
 9. Badanie wytrzymałości urządzeń zderznych i ich części zgodnie z EN 15551, UIC 526-1, UIC 526-3, UIC 528, UIC 827-2, UIC 573 /F. 2.1 – elementy zderzne
 10. Badanie wytrzymałości urządzeń cięgłowych i ich części zgodnie z EN 15566, UIC 520, UIC 526-1; UIC 526-3, UIC 528, UIC 827-1, ERRI B51/RP 27
 11. Badania odbieraków prądu górnej sieci trakcyjnej zgodnie z UIC 608, DIN-EN 50206-1, DIN-EN 50367
 12. Badanie hałasu wewnętrznego zgodnie z ISO 3381
 13. Pomiary hałasu zewnętrznego zgodnie z ISO 3095, TSI dla podsystemu „Pojazdy – hałas”

 

Dodatkowe informacje Dopuszczenie EBA (w PDF)