09.08.2013 12:00

Badania pojazdu EMU250PKP - Pendolino

Pod koniec lipca 2013r. Instytut Kolejnictwa podpisał z włoską firmą Alstom Ferroviaria umowę dotyczącą kompleksowej weryfikacji pojazdu EMU250PKP na zgodność z polską siecią kolejową i wymogami bezpieczeństwa.


Pojazd EMU250PKP to 7-członowy zespół trakcyjny, powstały na bazie istniejącego wcześniej pojazdu ETR610, po usunięciu mechanizmu wychyłu nadwozia. Jego maksymalna prędkość eksploatacyjna wynosi 250 km/h – zaliczany jest więc do pojazdów wysokich prędkości.

Pojazd ETR610 posiada świadectwo weryfikacji WE podsystemu wydane przez włoską jednostkę notyfikowaną RINA i jest eksploatowany we Włoszech. Dla przeprowadzenia badań pojazd przeznaczony dla Polski przyjedzie na Tor Doświadczalny Instytutu Kolejnictwa ok. połowy sierpnia (w czasie transportu po Polsce będzie ciągnięty przez inną lokomotywę), przy czym do badań przez specjalistów IK będzie dostępny od początku września.

Badania w Polsce zostały podzielone na 2 etapy. Pierwszy z nich to właśnie badania na Torze Doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa, mające potwierdzić możliwość kursowania pociągu po infrastrukturze PKP PLK w stanie czynnym (m.in.: badania dynamiczne i hamulcowe, urządzeń bezpieczeństwa i oddziaływania na urządzenia sterowania ruchem kolejowym, badania pantografu). Badania te będą prowadzone z prędkością nie większą niż 160 km/h (ze względu na występujące na Torze Doświadczalnym promienie łuków). Po pozytywnym zakończeniu tego etapu i opracowaniu stosownych dokumentów IK wystąpi do Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie zgody na jazdy EMU250PKP w stanie czynnym po sieci kolejowej. Po uzyskaniu tej zgody możliwe będzie przeprowadzenie drugiego etapu badań – na sieci, w tym z prędkością maksymalną. Badania potrwają do ok. połowy grudnia. Opracowanie wyników badań i złożenie wniosku do UTK o zezwolenie na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji planowane jest pod koniec stycznia 2014 r.

 

Informację opracował: mgr inż. Andrzej Zbieć