20.03.2013 10:00

Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa nowym prezesem SITK RP.

19 marca odbyły się wybory nowego Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.


Wybory zostały przeprowadzone jeszcze przed upływem kadencji obecnego Zarządu, który wybrany został na Zjeździe Stowarzyszenia w 2010 r. na 4-letnią kadencję. Dotychczasowy Prezes Antoni Szydło złożył rezygnację w związku z wyborem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych .

W takich przypadkach wyboru nowego prezesa dokonuje Zarząd Krajowy Stowarzyszenia wspólnie z Radą Prezesów. Andrzej Żurkowski pełnił dotychczas funkcję I Wiceprezesa Stowarzyszenia. Wcześniej, w lutym została też dokonana zmiana Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia. Została nim Agata Pomykała, powołana jednocześnie do Zarządu Krajowego.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP liczy ponad 7000 członków z różnych branż transportowych. Powstało w 1946 roku. Prowadzi działalność dla integracji i promowania rozwoju transportu, wdrażania nowych technologii oraz rozwiązań organizacyjnych. Współpracuje z innymi organizacjami branżowymi. M.in. w marcu organizuje wspólnie z Rynkiem Kolejowym konferencję „Rynek lokomotyw elektrycznych”, a w czerwcu „Forum Techniki Kolejowej”.

 

źródło: SITK RP