WYDARZENIA

19.10.2011

IK w Kolej.TV

Instytut Kolejnictwa został zaprezentowany w najnowszym odcinku Kolej TV. Odcinek został wyemitowany 18.10.2011 Wstęp do poszczególnych materiałów...  czytaj więcej


10.10.2011

Techniczne aspekty liberalizacji rynku przewozów kolejowych

W dniu 10 października 2011 w Sopocie w godzinach 13:00 -18:00 odbyło się seminarium pt.: „Techniczne aspekty liberalizacji rynku przewozów kolejowych”, które jest organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i...  czytaj więcej


27.09.2011

Umowa współfinansowana z EFRR podpisana

Umowa na realizację inwestycji pt. „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa w Warszawie” podpisana.  czytaj więcej


23.09.2011

Obchody jubileuszu 60-lecia IK - podsumowanie

W roku 2011 Instytut Kolejnictwa obchodzi Jubileusz 60-lecia działalności. Z tej okazji w dniach 22-23 września w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie zorganizowano Konferencję Naukową zatytułowaną „Badania w kolejnictwie –...  czytaj więcej


Jubileusz 60-lecia IK 22-23.09.2011 (fot.Karolina Wiśniewska)

22.09.2011

BADANIA W KOLEJNICTWIE - osiągnięcia i nowe wyzwania

Konferencja Naukowa Instytutu Kolejnictwa  czytaj więcej


26.08.2011

Pierwszy certyfikat oceny WE dla podsystemu Sterowanie - wydany.

W dniu 26.08.2011r. w Instytucie Kolejnictwa nastąpiło uroczyste przekazanie pierwszych certyfikatów oceny zgodności WE z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy 2008/57/WE dla podsystemów interoperacyjności kolei w obszarze...  czytaj więcej


19.07.2011

Prezentacja wyrobów w Instytucie Kolejnictwa

W dniu 19.07.2011 w Instytucie Kolejnictwa odbyła się prezentacja wyrobów Włoskiej firmy Italian Brakes. Współorganizatorem tego spotkania było Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa.  czytaj więcej


01.07.2011

Nowy doktorat w Laboratorium Badań Taboru

Dr inż. Paweł Urbańczyk z Pracowni Hamulców Laboratorium Badań Taboru Instytutu Kolejnictwa otrzymał gratulacje z rąk Dyrektora dr inż. Andrzeja Żurkowskiego.  czytaj więcej


30.06.2011

Szkolenie dla metrologów w dniach od 30 maja do 3 czerwca 2011 r.

Instytut Kolejnictwa zorganizował szkolenie dla metrologów w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta wraz z szacowaniem niepewności pomiaru dla przyrządów pomiarowych ogólnego i specjalistycznego...  czytaj więcej


06.06.2011

Szkolenie pt. „Logistyka procesu przewozowego”

W dniach 6-13 czerwca b.r. zespół Zakładu Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa przeprowadził szkolenie pt. „Logistyka procesu przewozowego” dla przedstawicieli kolei mongolskich (УланБаторкая железная дорога).  czytaj więcej


03.06.2011

Nowe doktoraty pracowników Instytutu Kolejnictwa

W piątek 3 czerwca br. Dyrektor Instytutu Kolejnictwa złożył nowym doktorom gratulacje wręczając okolicznościowe pióra.  czytaj więcej


02.06.2011

Dyrektor Instytutu Kolejnictwa nominowany

Minister Infrastruktury podpisał nominację na Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.  czytaj więcej


23.05.2011

Nowy Dyrektor Instytutu Kolejnictwa wybrany

Komisja Konkursowa przedstawi Ministrowi Infrastruktury kandydaturę dra inż. Andrzeja Żurkowskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.  czytaj więcej


20.05.2011

Nowa szata graficzna strony www.ikolej.pl

Dnia 20.05.2011 strona www.ikolej.pl zyskała nową szatę graficzną.   czytaj więcej


21.04.2011

I Światowy Kongres Szkoleń Kolejowych „Od strategii do wykonania”

I Światowy kongres Szkoleń Kolejowych odbył się w Madrycie w dniach 6-8.04.2011 w siedzibie Uniwersytetu Technicznego. W tym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele nauki, narodowych przewoźników, firm szkoleniowych, przemysłu z...  czytaj więcej


15.04.2011

Życzenia Wielkanocne 2011

Dyrektor IK składa życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych  czytaj więcej


Unia Europejska

28.03.2011

Biała Księga - Transport w roku 2050

28.03.2011 Komisja Europejska przyjęła dokument Białej Księgi - Transport do 2050 roku. Strategia ta zakłada przeniesienie transportu z samochodowego do przyjaznych środowisku gałęzi transportu, w tym transportu kolejowego, oraz...  czytaj więcej


02.02.2011

Kolejne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami władz regionów i samorządów "Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce"

Kolejne spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami władz regionów i samorządów "Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce"  czytaj więcej


24.01.2011

Szkolenie Diagnostów 2010/2011

Szkolenie w zakresie rozpoznawania zagrożeń i określania dopuszczalnej prędkości pociągów.  czytaj więcej


15.01.2011

Nowy zastępca dyrektora Instytutu Kolejnictwa

Od 15 stycznia 2011 r. nowym zastępcą dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. Studiów i Projektów Badawczych został dr inż. Artur Rojek. Zastąpił on dr inż. Andrzeja Massela, powołanego na stanowisko wiceministra infrastruktury,...  czytaj więcej