SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

18.05.2017 15:12

Zintegrowane systemy taryfowe jako element oferty przewozowej

mgr inż. Szymon Klemba


W dniu 16 maja br. zostało zorganizowane przez Instytut Kolejnictwa kolejne seminarium naukowo-techniczne. To już piąte z zaplanowanych na rok 2017 spotkanie, zgromadziło wielu słuchaczy. Uczestnicy, zainteresowani problematyką kolei, mogli wysłuchać referatu  mgr inż. Szymona Klemby pt. " Zintegrowane systemy taryfowe jako element oferty przewozowej."

Udostępniając prezentację, chcemy zaprosić Państwa na kolejne spotkania. Przed wakacyjną przerwą, w czerwcu odbędą się dwa seminaria:

  • dr Anna Rakoczy "Railroad Bridge Research Program at TTCI - Program Badawczy dla Mostów Kolejowych w TTCI",
  • dr Przemysław Rakoczy "Rail Crashworthiness Research Program at TTCI - Program Badawczy Odporności Zderzeniowej Pojazdów Kolejowych w TTCI".
  • mgr inż. Piotr Tokaj, mgr inż. Witold Groll "Hałas w kolejnictwie."