SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

06.11.2018 11:45

Zamienność wstawek hamulcowych z żeliwa na wstawki kompozytowe LL – założenia teoretyczne a wyniki badań

mgr inż. Piotr Tokaj


W dniu 23 października w Instytucie Kolejnictwa podczas kolejnego, seminarium naukowo-technicznego, swój referat wygłosił mgr inż. Piotr Tokaj

Poniżej prezentacja ze spotkania