SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

13.11.2012 00:00

Założenia systemu wspomagania zarządzania infrastrukturą PKP PLK S.A. w zakresie infrastruktury drogowej

mgr inż. Adam Dąbrowski


Tematem seminarium były założenia Systemu Wspomagania Zarządzania Infrastrukturą PKP PLK S.A., omówione na przykładzie infrastruktury drogowej, w oparciu o projekt realizowany przez Instytut Kolejnictwa dla spółki PKP PLK S.A. (Biura Informatyki) w ciągu ostatnich dwóch lat. Seminarium poprowadził dr inż. Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa, zaś prelekcję Założenia Systemu Wspomagania Zarządzania Infrastrukturą PKP PLK S.A. na przykładzie infrastruktury drogowej wygłosił mgr inż. Adam Dąbrowski.

Prezentację rozpoczęło krótkie wprowadzenie do problematyki zarządzania i systemów wspomagania decyzji oraz przedstawienie zakresu projektu. Kolejne jej części przedstawiały poszczególne etapy realizacji projektu, związane ze zgromadzeniem oraz przetwarzaniem danych, określeniem wskaźników stanu technicznego infrastruktury oraz testem wskaźników na odcinkach wybranych linii kolejowych (około 150 km). W prezentacji określono ponadto korzyści wynikające z ewentualnego wdrożenia Systemu Wspomagania Zarządzania Infrastrukturą spółki PKP PLK S.A. i podkreślono rolę Instytutu Kolejnictwa w dalszym kształtowaniu docelowej postaci tego systemu.

Należy podkreślić, że prezentacja wywołała żywą i konstruktywną dyskusję. Stanowisko w sprawie opracowania zajęli m. in. przedstawiciele strony najbardziej zainteresowanej, czyli spółki PKP PLK S.A. Padło wiele ciekawych opinii i słów, które potwierdzają, że sprawa wprowadzenia takiego systemu jest w tej chwili bardzo istotna.