SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

19.09.2018 14:27

Wyzwania eksploatacyjne przejścia od radia analogowego 150 MHz do radia cyfrowego GSM-R ze szczególnym uwzględnieniem funkcji RADIOSTOP

dr inż. Marek Pawlik


W dniu 11 września w Instytucie Kolejnictwa podczas kolejnego, seminarium naukowo-technicznego, swój referat wygłosił dr inż. Marek Pawlik

Liczna frekwencja spotkania pokazuje jak ciekawe i istotne tematy poruszane są podczas seminariów naukowo - technicznych organizowanych przez nasz Instytut.

Także i tym razem obecni byli przedstawiciele  uczelni wyższych, przedsiębiorstw, przewoźników i innych podmiotów zainteresowanych tematyką wygłoszona przez prelegenta.

Poniżej prezentacja ze spotkania