SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

16.04.2015 14:54

Wymagania TSI Lok&Pas i TSI PRM – aktualizacja 2015 - w konstrukcji nowoczesnych pojazdów szynowych

mgr inż. Marceli Lalik, mgr inż. Andrzej Zbieć


W dniu 7 kwietnia 2015 roku w Instytucie Kolejnictwa odbyło się kolejne seminarium, na którym mgr inż. Marceli Lalik i mgr inż. Andrzej Zbieć wygłosili referat  „Wymagania TSI Lok&Pas i TSI PRM – aktualizacja 2015 - w konstrukcji nowoczesnych pojazdów szynowych”. W prezentacji przedstawiono wybrane wymagania w zakresie budowy pojazdów kolejowych, spełnienie których jest wymagane dla pojazdów zgodnych ze specyfikacjami TSI Loc&Pas oraz TSI PRM. Wymagania te, z jednej strony powodują konieczność wprowadzenia przez producentów pojazdów i ich poddostawców nowych rozwiązań konstrukcyjnych lub modyfikację rozwiązań stosowanych do tej pory, z drugiej strony przyczyniają się do zwiększenia nowoczesności pojazdów kolejowych i zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w ich otoczeniu.