SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

30.12.2015 12:46

Wpływ zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolność przepustową na przykładzie sieci kolejowej województwa łódzkiego

mgr inż. Szymon Klemba


W Instytucie Kolejnictwa 8 grudnia 2015 r. odbyło się ostatnie z zaplanowanych na ten rok seminariów naukowo - technicznych. Cykl spotkań seminaryjnych zamknął mgr inż. Szymon Klemba wygłaszając referat pt. " Wpływ zakresu modernizacji linii kolejowych na ich zdolność przepustową na przykładzie sieci kolejowej województwa łódzkiego."