SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

04.06.2013 11:00

Wpływ systemu sterowania realizującego zasadę ruchomego odstępu blokowego na przepustowość linii kolejowej

mgr inż. Andrzej Toruń


W dniu 04.06.2013r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się kolejne seminarium naukowe, na którym wygłoszony został przez mgr inż. Andrzeja Torunia referat "Wpływ systemu sterowania realizującego zasadę ruchomego odstępu blokowego na przepustowość linii kolejowej".

Udostępniając Państwu prezentację chcielibyśmy jednocześnie podziękować za udział w seminarium przedstawicieli spółek kolejowych i przemysłu oraz za ożywioną i merytoryczną dyskusję.