SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

05.12.2014 15:49

Wpływ losowych nierówności geometrycznych toru na komfort jazdy i bezpieczeństwo pojazdu szynowego

dr hab. inż. Ewa Kardas - Cinal (Politechnika Warszawska - Wydział Transportu)


Tematyka seminarium związana była z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa jazdy i komfortu pasażera w pojeździe szynowym. Zaprezentowano wyniki prac badawczych dotyczące oceny komfortu jazdy (na podstawie przyspieszeń nadwozia otrzymane przy użyciu metod zawartych w  normie  ISO 2631-1). Następnie przedstawiona została metodyka badania bezpieczeństwa jazdy rozszerzona o opracowane metody probabilistyczne, które umożliwiają badanie bezpośredniego związku między nierównościami toru i wykolejeniem pojazdu.