SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

25.10.2023 09:09

TSI CCS 2023 - zmiany w zakresie łączności radiowej

21.11.2023 r. godz. 11.00, Prelegent: mgr inż. Andrzej Miszkiewicz


Seminarium naukowo-techniczne organizowane przez Instytut Kolejnictwa pt. "TSI CCS 2023 - zmiany w zakresie łączności radiowej" odbyło się 21 listopada 2023 roku w siedzibie Instytutu Kolejnictwa w Warszawie przy ulicy Chłopickiego 50. Referat wygłosił mgr inż. Andrzej Miszkiewicz.

 

 

Prezentacja