SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

26.05.2014 13:14

Sterowanie pojazdami trakcyjnymi dużej mocy prądu przemiennego

prof. Stanisław Własiewskij (Dalekowschodni Państwowy Uniwersytet Transportu - Chabarowsk Rosja)


 

W dniu 13.05.2014 r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się seminarium, na którym  prof. Stanisław Własiewskij (Dalekowschodni Państwowy Uniwersytet Transportu - Chabarowsk Rosja)  wygłosił referat "Sterowanie pojazdami trakcyjnymi dużej mocy prądu przemiennego"

W prezentacji przedstawiono informacje o stosowanych na pojazdach prądu przemiennego przekształtnikach półprzewodnikowych. Rozpatrzono założenia konstrukcyjne przekształtników mocy stosowanych przy rozruchu i rekuperacji. Pokazano algorytmy pracy przekształtników w reżimie prostownika i inwertora. Szczegółowo omówiono sposoby podwyższenia współczynnika mocy przekształtników. Rozpatrzono również wpływ awarii elementów przekształtników na gotowość pojazdu trakcyjnego (lokomotywy).

Sterowanie pojazdami trakcyjnymi dużej mocy prądu przemiennego "Sterowanie pojazdami trakcyjnymi dużej mocy prądu przemiennego".
prof. Stanisław WłasiewskijKorzystamy z usług HRS