SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

26.05.2014 13:14

Sterowanie pojazdami trakcyjnymi dużej mocy prądu przemiennego

prof. Stanisław Własiewskij (Dalekowschodni Państwowy Uniwersytet Transportu - Chabarowsk Rosja)


W dniu 13.05.2014 r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się seminarium, na którym  prof. Stanisław Własiewskij (Dalekowschodni Państwowy Uniwersytet Transportu - Chabarowsk Rosja)  wygłosił referat "Sterowanie pojazdami trakcyjnymi dużej mocy prądu przemiennego"

W prezentacji przedstawiono informacje o stosowanych na pojazdach prądu przemiennego przekształtnikach półprzewodnikowych. Rozpatrzono założenia konstrukcyjne przekształtników mocy stosowanych przy rozruchu i rekuperacji. Pokazano algorytmy pracy przekształtników w reżimie prostownika i inwertora. Szczegółowo omówiono sposoby podwyższenia współczynnika mocy przekształtników. Rozpatrzono również wpływ awarii elementów przekształtników na gotowość pojazdu trakcyjnego (lokomotywy).