SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

08.10.2013 11:00

Rola badań ram wózków pojazdów szynowych w procesie certyfikacji taboru kolejowego

dr inż. Dariusz Kowalczyk


W dniu 08.10.2013r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się kolejne seminarium naukowe, na którym wygłoszony został przez dr inż. Dariusza Kowalczyka referat "Rola badań ram wózków pojazdów szynowych w procesie certyfikacji taboru kolejowego".

Udostępniając Państwu prezentację chcielibyśmy jednocześnie podziękować za udział w seminarium przedstawicieli spółek kolejowych i przemysłu oraz za ożywioną i merytoryczną dyskusję.


dr inż. Dariusz Kowalczyk fot.K.Wiśniewska IK