SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

17.04.2019 10:47

Przegląd wybranych wymagań ochrony przeciwpożarowej przy ocenie pojazdów kolejowych.

mgr inż. Adrian Kaźmierczak mgr Danuta Milczarek mgr inż. Jakub Piergies dr inż Jolanta Radziszewska-Wolińska


W dniu 12 marca w siedzibie Instytutu Kolejnictwa odbyło się kolejne bezpłatne seminarium naukowo-techniczne podczas którego swoją prezentację przedstawili pracownicy Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji. Wystąpienie miało na celu przekazanie w sposób usystematyzowany najistotniejszych informacji dot. przepisów bezpieczeństwa pożarowego w taborze szynowym. Omówiono wymagania wynikające z ustaw oraz dyrektyw europejskich oraz ogólne podejście i zasady przy ocenie bezpieczeństwa pożarowego w taborze szynowym. Następnie została przedstawiona norma PN-EN 45545-2 zawierająca wymagania dla materiałów oraz urządzeń dotyczące badań ogniowych. Zaprezentowano metodyki badawcze oraz na przykładzie omówiono schemat oceny całych urządzeń elektrycznych. Prezentacja zawierała również informacje dotyczące nadchodzących zmian ww normy w zakresie wymagań i metodyk badawczych.