SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

12.11.2013 11:00

Prototypowy system ochrony sieci trakcyjnej przed przepięciami

mgr inż. Łukasz Zawadka


W dniu 12.11.2013r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się kolejne seminarium naukowe, na którym wygłoszony został przez mgr inż. Łukasza Zawadkę referat "Prototypowy system ochrony sieci trakcyjnej przed przepięciami".

Omawiany podczas seminarium system został przygotowany przy współpracy licznych ekspertów Instytutu Kolejnictwa pośród których byli m.in.: mgr inż. Adamski Dominik, dr inż. Białoń Andrzej, mgr inż. Furman Juliusz, inż. Kazimierczak Andrzej, dr inż. Laskowski Mieczysław, mgr inż. Ortel Krzysztof, mgr inż. Zawadka Łukasz.

Udostępniając Państwu prezentację chcielibyśmy jednocześnie podziękować za udział w seminarium przedstawicieli spółek kolejowych i przemysłu oraz za ożywioną i merytoryczną dyskusję.


mgr inż. Łukasz Zawadka fot. IK