SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

11.09.2012 00:00

Prognozy przewozów pasażerskich w skali kraju na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa

mgr inż. Szymon Klemba


Tematem seminarium były metody prognozowania potoków pasażerskich stosowane w pracach realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa.

Referat rozpoczął się od przedstawienia podstawowych pojęć modelowania systemów transportowych takich jak model, sieć transportowa, rejon komunikacyjny, relacja podróży, czy potok pasażerski. Następnie przedstawiona została charakterystyka dwóch metod opracowywania prognoz – metody wskaźnikowej (uproszczonej) oraz metody kompleksowej, bazującej na klasycznym podejściu 4-etapowym). Pierwszą z metod zilustrowano przykładem prognoz z opracowania dotyczącego aktualizacji Master Planu dla transportu kolejowego. Zastosowanie drugiej metody omówiono na podstawie pracy pt. „Prognozy zapotrzebowania na kolejowe pasażerskie przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe w perspektywie do 2025 roku”.

W podsumowaniu zwrócono szczególną uwagę na rolę opracowywania prognoz przewozów w kształtowaniu systemu transportowego, jak też konieczność odpowiedniego doboru poziomu szczegółowości modelu prognostycznego w stosunku do celu jakiemu ma służyć jak też środków jakie mogą być przeznaczone na jego utworzenie.