SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

26.05.2015 13:57

Proces oceny i wyceny ryzyka w świetle Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013

mgr inż. Konrad Zakrzewski


W dniu 19 maja 2015 roku w Instytucie Kolejnictwa odbyło się kolejne seminarium naukowe, na którym mgr inż. Konrad Zakrzewski wygłosił referat  „Proces oceny i wyceny ryzyka w świetle Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013”. W prezentacji przedstawiono wymagania nowego rozporządzenia dotyczącego wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka. Omówiony został proces stosowania wspólnej metody bezpieczeństwa obejmujący analizę znaczenia zmiany, proces zarządzania ryzykiem oraz niezależną ocenę. Wskazano również nowe wymagania prawne dla jednostek oceniających.