SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

18.09.2014 17:23

Problematyka wpływu pól magnetycznych pojazdów trakcyjnych na urządzenia srk

mgr inż. Dominik Adamski (Instytut Kolejnictwa) mgr inż. Juliusz Furman (Instytut Kolejnictwa)


W dniu 09.09.2014r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się kolejne seminarium naukowe, na którym wygłoszony został przez mgr inż. Dominika Adamskiego oraz mgr inż. Juliusza Furmana referat "Problematyka wpływu pól magnetycznych pojazdów trakcyjnych na urządzenia srk"