SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

21.09.2017 12:07

Potrzeby w zakresie rozbudowy polskiej sieci kolejowej


W dniu 5 września Instytut Kolejnictwa zorganizował seminarium naukowo-techniczne pt. "Potrzeby w zakresie rozbudowy polskiej sieci kolejowej". Eksperci z Instytutu Kolejnictwa wraz z panem Michałem Litwinem ze Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych przedstawili 5 prezentacji.

Udostępniamy je na Państwa prośbę.

Budowa docelowej sieci kolejowej

Michał Litwin (Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych)

Funkcjonalne i jakościowe braki w polskiej sieci kolejowej

Jan Raczyński, Agata Pomykała (Instytut Kolejnictwa)

Potrzeby w zakresie elektryfikacji linii kolejowych w Polsce

Andrzej Massel – Zastępca Dyrektora ds.Studiów i Projektów Badawczych (Instytut Kolejnictwa)

Zapotrzebowanie na przewozy a inwestycje w sieć kolejową

Narzędzia wspomagające modelowanie systemów transportowych (prezentacja VISUM)

Szymon Klemba (Instytut Kolejnictwa)

Modele mikrosymulacyjne jako narzędzie wspomagające proces projektowania infrastruktury

Ewelina Choromańska, Paweł Pokora (Instytut Kolejnictwa).