SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

05.02.2013 10:00

Podwyższenie efektywności zasilania w trakcji prądu stałego poprzez optymalizację rozkładu jazdy

mgr inż. Kałasznikow Konstanty (Dniepropietrowski Instytut Inżynierów Transportu)


W prezentacji przedstawiono metodę oszczędności energii trakcyjnej przy wykorzystaniu odpowiednio dobranego rozkładu jazdy. Pokazano wyniki obliczeń z zastosowaniem opracowanej metody dla wybranego odcinka linii o ruchu mieszanym (towarowo - pasażerskim).

Wynikiem zaproponowanej metody są oszczędności energii trakcyjnej sięgającej średnio kilku procent.