SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

08.12.2014 16:10

Możliwości zastosowania stali wysokowytrzymałościowych w pojazdach kolejowych

dr hab. inż. Henryk Sanecki


W dniu 02.12.2014r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się kolejne seminarium naukowe, na którym wygłoszony został przez dr hab. inż. Henryka Saneckiego referat "Możliwości zastosowania stali wysokowytrzymałościowych w pojazdach kolejowych". Współautorem referatu jest mgr inż. Sławomir Walczak.