SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

26.09.2016 15:31

Możliwości wykorzystania KDP dla przewozów regionalnych.

dr inż. Andrzej Żurkowski, Tomasz Bużałek, mgr inż. Jan Raczyński


Dnia 13 września 2016 r. w ramach cyklu spotkań naukowych Instytutu Kolejnictwa (IK) odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniom „Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych”. Eksperci przedstawili 4 prezentacje:

Techniczno-organizacyjne aspekty wykorzystania linii dużych prędkości (LDP) do przewozów regionalnych - Andrzej Żurkowski, Dyrektor Instytutu Kolejnictwa,

Doświadczenia zagraniczne w zakresie zapewnienia dostępu regionom do systemów kolei dużych prędkości – Tomasz Bużałek – ekspert współpracujący z IK, Biuro Strategii Urzędu Miasta Łodzi,

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce – Jan Raczyński, Agata Pomykała, IK,

Analiza możliwości wykorzystania planowanych w Polsce linii dużych prędkości do obsługi regionów i poprawy ich dostępności transportowej – Jan Raczyński, IK

Seminarium zgromadziło 65 osób, w tym przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Transportu Kolejowego, Urzędów Marszałkowskich woj.  łódzkiego, woj. mazowieckiego i wielkopolskiego,  świata nauki, w tym Politechniki Warszawskiej i Poznańskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, przewoźników kolejowych, producentów taboru oraz firm konsultingowych i budowlanych a także organizacji pozarządowych. Wśród gości obecny był Radosław Żołnierzak dyrektor Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (obecnie Instytutu Kolejnictwa) w latach 1993-2000.

Udziałem swoim seminarium zaszczycili Cezary Grabarczyk, poseł na Sejm IV,V,VI,VII i VIII kadencji, minister  infrastruktury w latach 2007 – 2011, Adam Wielądek, wieloletni przewodniczący Międzynarodowego Zawiązku Kolei (UIC), podsekretarz stanu ds. transportu w latach 1983-1989 oraz minister transportu w latach 1989-1990.

W swojej prezentacji Dyrektor A. Żurkowski  wyjaśnił zasady obliczania przepustowości linii dużych prędkości, wskazał możliwe warianty wykorzystania LDP do przewozów regionalnych oraz poruszył problematykę wpływu ruchu pociągów regionalnych na przepustowość LDP.

Druga prezentacja, przedstawiona przez p. T. Bużałka była okazją do zapoznania się z modelami wykorzystania linii dużych prędkości do obsługi regionów na przykładach Hiszpanii, Francji, Włoch oraz Japonii.

J. Raczyński w swojej pierwszej prezentacji przypomniał podstawy prawne programu budowy linii dużych prędkości, założenia i parametry techniczne zaprojektowanych linii, korzyści wynikające z ich budowy oraz zakres prac wykonanych do 2015 r. w ramach realizacji Rządowego Programu budowy linii dużych prędkości w Polsce. Wskazał także na międzynarodowe aspekty realizacji projektu Y.

Jego druga prezentacja poświęcona była aspektom regionalnym w polskim projekcie kolei dużych prędkości, w tym zaprojektowanym stacjom dla obsługi regionów:

  • Warszawsko-Łódzki Obszar Funkcjonalny
  • Poznań i Południowa Wielkopolska
  • Dolny Śląsk
  • Górny Śląsk
  • Małopolska

oraz potencjalnym połączeniom regionalnym realizowanym na bazie linii dużych prędkości.