SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

03.12.2013 11:00

Metody zwiększania bezpieczeństwa pożarowego taboru szynowego w Polsce

dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska


W dniu 03.12.2013r. w Instytucie Kolejnictwa odbyło się kolejne seminarium naukowe, na którym wygłoszony został przez dr inż. Jolantę Radziszewską-Wolińską referat "Metody zwiększania bezpieczeństwa pożarowego taboru szynowego w Polsce".

Udostępniając Państwu prezentację chcielibyśmy jednocześnie podziękować za udział w seminarium przedstawicieli spółek kolejowych i przemysłu oraz za ożywioną i merytoryczną dyskusję.


dr inż. Jolanta Radziszewska-Wolińska fot. K.Wiśniewska IK