SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

23.06.2016 12:26

Metody szacowania niepewności pomiarów w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

mgr inż. Krzysztof Olszewski, inż. Tadeusz Główka


W dniu 21 czerwca w Instytucie Kolejnictwa miało miejsce ostatnie, przed wakacyjną przerwą, seminarium naukowo techniczne.

Prelegent, inż. Tadeusz Główka przedstawił prezentację, którego współautorem jest mgr inż. Krzysztof Olszewski pt. "Metody szacowania niepewności pomiarów w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji."