SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

05.02.2013 11:00

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów.

mgr inż. Szymon Klemba


Seminarium poruszyło problem dezintegracji systemów taryfowych różnych przewoźników oferujących przewozy na tych samych odcinkach linii kolejowych i możliwości jego rozwiązania. W referacie przedstawiono metodę określania wskaźnika udziału w przychodach z tytułu honorowania biletów okresowych przewoźnika dalekobieżnego w pociągach przewoźnika regionalnego wraz z przykładem zastosowania w praktyce. Omówiono poszczególne etapy przeprowadzonych badań oraz problemy napotkane podczas ich realizacji. Prezentację zakończyła dyskusja na temat metodyki badań, możliwości zastosowania współczesnych technologii w celu gromadzenia danych potrzebnych do obliczeń, czy alternatywnych możliwości rozwiązania problemu.