SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

12.06.2014 18:09

Łódzki Węzeł Kolejowy - problemy i rozwiązania

mgr inż. Szymon Klemba (Instytut Kolejnictwa)


3 czerwca b.r. w ramach cyklu Seminariów naukowo-technicznych organizowanych przez Instytut Kolejnictwa, została przedstawiona prezentacja pt. „Łódzki Węzeł Kolejowy – problemy i rozwiązania. Przedstawione zagadnienia przygotowane zostały na podstawie ostatnio wykonanych w Instytucie prac, dotyczących ŁWK.

Po krótkim wstępie dotyczącym historii sieci kolejowej w Łodzi, przedstawiono możliwości i kierunki dalszego rozwoju ŁWK i założenia dotyczące kolejnych etapów działań inwestycyjnych. Następnie scharakteryzowano metodykę prognoz ruchu dla ŁWK i przytoczono ich najważniejsze wyniki. Poruszono również problematykę związaną z ograniczoną zdolnością przepustową linii kolejowych oraz stacji znajdujących się w obrębie ŁWK oraz zaprezentowano możliwości rozwiązania zidentyfikowanych problemów.

Seminarium zakończyło się krótką dyskusją na temat przedstawionych treści. Z uwagi na nie wyczerpanie i aktualność tematu związanego z ŁWK, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że pojawi się on ponownie na przyszłorocznych seminariach.mgr inż. Szymon Klemba IKmgr inż. Szymon Klemba IK