SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

16.05.2019 12:50

Interfejsy cyfrowe do urządzeń sterowania ruchem kolejowym stosowanych na sieci PKP PLK S.A.

dr inż. A. Toruń dr M. Pawlik


W dniu 14 maja Instytut Kolejnictwa w siedzibie Instytutu zorganizowane zostało seminarium naukowo-techniczne podczas którego swój referat wygłosił dr inż. A. Toruń pt. "Interfejsy cyfrowe do urządzeń sterowania ruchem kolejowym stosowanych na sieci PKP PLK S.A."

  • Interfejsy cyfrowe do urządzeń sterowania ruchem kolejowym stosowanych na sieci PKP PLK S.A.

Seminarium wzbogacone zostało wystąpieniem dr M. Pawlika Dyrektora ds. Interoperacyjności kolei w Instytucie Kolejnictwa, który przedstawił zgromadzonym słuchaczom prezentację pt. "Cyberbezpieczeństwo z punktu widzenia zarządcy infrastruktury kol. w tym cyberbezpieczeństwo interfejsów."

  • Cyberbezpieczeństwo z punktu widzenia zarządcy infrastruktury kol. w tym cyberbezpieczeństwo interfejsów.