SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

16.05.2019 12:50

Interfejsy cyfrowe do urządzeń sterowania ruchem kolejowym stosowanych na sieci PKP PLK S.A.

dr inż. A. Toruń dr M. Pawlik


W dniu 14 maja Instytut Kolejnictwa w siedzibie Instytutu zorganizowane zostało seminarium naukowo-techniczne podczas którego swój referat wygłosił dr inż. A. Toruń pt. "Interfejsy cyfrowe do urządzeń sterowania ruchem kolejowym stosowanych na sieci PKP PLK S.A."

Seminarium wzbogacone zostało wystąpieniem dr M. Pawlika Dyrektora ds. Interoperacyjności kolei w Instytucie Kolejnictwa, który przedstawił zgromadzonym słuchaczom prezentację pt. "Cyberbezpieczeństwo z punktu widzenia zarządcy infrastruktury kol. w tym cyberbezpieczeństwo interfejsów."