SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

13.11.2012 00:00

Integracja międzygałęziowa w transporcie pasażerskim na przykładzie połączeń kolejowych do polskich portów lotniczych

mgr inż. Iwona Wróbel


 

Seminarium poświęcone tematyce integracji międzygałęziowej w transporcie, na przykładzie integracji kolejowo- lotniczej.

W prezentacji zawarto ideę integracji w transporcie pasażerskim z podaniem głównych obszarów integracji oraz przytoczono strategiczne dokumenty na poziomie wspólnotowym, krajowym i sektorowym, w których przewidywane są działania i projekty dla zwiększenia efektywności transportu publicznego. Szczegółowo została przedstawiona oferta transportu kolejowego w realizacji przejazdów do portów lotniczych: Kraków Balice, Warszawa Lotnisko Chopina oraz Warszawa Modlin. Wskazano również na inne projekty aktualnie realizowane lub planowane do realizacji w tym zakresie.