SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

17.10.2016 08:35

Impregnacja drewnianych podkładów kolejowych olejem kreozotowym. Właściwości drewna twardego. Pękanie, a właściwości mechaniczne pokładów bukowych.

dr Paweł Kowalik mgr inż. Łukasz Antolik dr inż. Mariusz Fabijański


W dniu 11 października w Instytucie Kolejnictwa podczas kolejnego, seminarium naukowo-technicznego, został wygłoszony referat  dr Pawła Kowalika, mgr inż. Łukasza Antolika, dr inż. Mariusza Fabijańskiego.

Cieszymy się z licznej frekwencji podczas seminariów naukowo - technicznych organizowanych przez IK. Podczas, których uczestniczą  przedstawiciele  uczelni wyższych, przedsiębiorstw, przewoźników i innych podmiotów zainteresowanych tematyką transportu kolejowego.