SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

09.03.2016 15:16

Elementy regulacji prawnych, wpływające na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych, wymagające dalszego doskonalenia po wprowadzeniu nowego rozporządzenia nr 1744 z 20.10.2015 r.

mgr inż. Witold Olpiński


W dniu 8 marca w Instytucie Kolejnictwa miało miejsce trzecie z tegorocznych spotkań seminaryjnych.

Tym razem swój referat wygłosił mgr inż. Witold Olpiński.

Wśród słuchaczy zainteresowanych problematyką kolei, pojawił się również Pan Piotr Stomma, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Cieszymy się, że organizowane przez Instytut Kolejnictwa, seminaria naukowo-techniczne przyciągają coraz większą liczbę słuchaczy i dają możliwość dyskusji nad zagadnieniami i problemami kolei.

Udostępniając Państwu prezentacje mgr inż. Witolda Olpińskiego chcielibyśmy jednocześnie podziękować za udział w seminarium blisko stu przedstawicieli spółek kolejowych i przemysłu oraz za ożywioną i merytoryczną dyskusję.