SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

22.06.2015 13:41

Doświadczenia z dotychczasowych prób i możliwości zastosowania podkładów typu Y w Polsce

mgr inż. Piotr Tokaj


W dniu 2 czerwca 2015 roku w Instytucie Kolejnictwa odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Piotr Tokaj wygłosił referat  „Doświadczenia z dotychczasowych prób i możliwości zastosowania podkładów typu Y w Polsce„. W prezentacji przedstawiono historię budowy szlaków kolejowych z podkładami stalowymi typu "Y", omówiono możliwości zastosowania takich podkładów w terenach górzystych o ciasnych łukach. Pokazano teoretyczne rozważania nad modelem matematycznym symulującym pracę podkładów typu "Y" oraz badania na stanowisku stacjonarnym wybudowanym w IK. Szczegółowo omówiono badania  na odcinku testowym linii 117 w Barwałdzie Średnim i Kleczy Dolnej. Omówiono przepisy regulujące stosowanie podkładów stalowych "Y"na terenie sieci PKP PLK. Podjęto dyskusję o zaletach i wadach tych podkładów, omówiono przypadki korozji podkładów "Y" na sieci DB.