SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

04.02.2015 14:18

Badania współpracy pantografu z siecią jezdną przy dużych prędkościach jazdy

mgr inż. Michał Głowacz


20 stycznia 2015 roku w ramach comiesięcznych Seminariów Instytutu Kolejnictwa, mgr inż. Michał Głowacz z Zakładu Elektroenergetyki IK wygłosił referat pt. „Badania współpracy pantografu z siecią jezdną przy dużych prędkościach jazdy”. W trakcie prezentacji omówiono metody badania i oceny współpracy odbieraków prądu z siecią jezdną, będące podsumowaniem najnowszych i jednych z najciekawszych prac prowadzonych przez Zakład Elektroenergetyki IK. Przedstawiono stosowane kryteria oceny jakości współpracy odbierak-sieć. Zasygnalizowano problemy praktyczne napotykane podczas badań odbieraków prądu i sieci jezdnej przy dużych prędkościach jazdy oraz stosowane metody ich rozwiązywania.