SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

14.03.2012 00:00

Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej

mgr inż. Szymon Klemba


Tematem seminarium były badania ruchu pasażerskiego i związana z nimi budowa modelu podróży dla Trójmiasta prowadzoną w ramach prac przedprojektowych związanych z Pomorską Koleją Metropolitalną.

Przesłanką do wyboru tej tematyki spotkania był projekt zrealizowany w Zakładzie Dróg Kolejowych i  Przewozów, którego wynikiem były prognozy ruchu pasażerskiego w Trójmieście i obszarze metropolitalnym. W celu opracowania prognoz wykorzystano narządzie w postaci utworzonego modelu podróży obejmujący swoim zasięgiem miasta Gdańsk, Sopot oraz Gdynię, wraz z przyległymi gminami.

Prezentację rozpoczął wstęp przedstawiający genezę projektu oraz podstawowe pojęcia z dziedziny modelowania. Następnie przedstawiony został proces budowy modelu ruchu, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych jego etapów. Poszczególne etapy budowy modelu zostały zilustrowane przykładem praktycznym zaczerpniętym ze realizowanego w Instytucie projektu. Całość zakończyła się ogólnym podsumowaniem dotyczącym celowości modelowania potoków pasażerskich oraz dyskusją z uczestnikami seminarium.