SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

08.05.2012 00:00

Badania odporności zderzeniowej

dr hab. Henryk Sanecki


Referat dr hab. Henryka Saneckiego prezentuje przegląd badań dynamicznych pojazdów szynowych mających na celu określenie ich odporności zderzeniowej. Testy dotyczą zarówno wagonów towarowych jak i pojazdów przewożących ludzi i w obu przypadkach stosowane są różne podejścia i różne metody badań. Od wielu lat prowadzone są tzw. nabiegania dla wagonów towarowych mające na celu zbadanie ich odporności na rozrządzanie z górek. Dość często takie testy mają na celu po prostu weryfikację odporności wagonu na przeciążenia w strefie czołowej. Badania lokomotyw, EZT, SZT lub innych pojazdów pasażerskich są prowadzone w celu zweryfikowania odporności zderzeniowej najczęściej ich kabin dla zapewnienia tzw. bezpieczeństwa biernego. Wykonuje się to eksperymentalnie, ale - ze względu na wysokie koszty - również metodami teoretycznymi. Autor opisuje przebieg eksperymentów tego rodzaju, tzw. crash-testów, na przykładzie projektów realizowanych w Instytucie Kolejnictwa. Referat zawiera odniesienia do istniejących unormowań badań odporności zderzeniowej.