SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

15.04.2014 09:00

Badania nieniszczące i ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo transportu szynowego

mgr inż. Łukasz Antolik


Prezentacja poruszała obszar obowiązkowej certyfikacji personelu badań nieniszczących, wykonującego operacje utrzymaniowe taboru kolejowego, w świetle wymagań dyrektyw europejskich. Certyfikacja jest aktualnie niezbędna w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego oraz certyfikatu ECM dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie.
W związku z problemami związanymi z wysokim poziomem wymagań od kursantów podczas szkolenia i egzaminu certyfikacyjnego zaproponowano szereg propozycji dotyczących wstępnego przygotowania operatorów do wykonywania badań, wymaganego wyposażenia pomiarowego oraz reguł dobierania personelu nadzorującego i wykonującego badania.