SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

08.05.2012 00:00

Badania hamulcowe pojazdów szynowych

dr inż. Zbigniew Cichocki


Dr inż. Zbigniew Cichocki przedstawił możliwości Instytutu Kolejnictwa w zakresie badań hamulców kolejowych. Zaprezentował rys historyczny prowadzenia tych badań w Instytucie Kolejnictwa oraz stan aktualny. Opisał bazę stanowiskowo-pomiarową wykorzystywaną w czasie tych badań oraz ich potencjalny zakres.