SEMINARIA - SZCZEGÓŁY

11.05.2016 08:29

Badania doświadczalne i symulacyjne par ciernych hamulca kolejowego.

dr inż. Jacek Kukulski, dr inż. Robert Konowrocki


Instytut Kolejnictwa zorganizował kolejne seminarium naukowo-techniczne.

Spotkanie odbyło się 10 maja w siedzibie IK, gdzie wśród przybyłych słuchaczy znaleźli się przedstawiciele administracji państwowej, uczelni wyższych, przedsiębiorstw i innych podmiotów zainteresowanych tematyką transportu kolejowego.

Prelegent, dr inż. Jacek Kukulski przedstawił prezentację, którego współautorem jest dr inż. Robert Konowrocki pt. "Badania doświadczalne i symulacyjne par ciernych hamulca kolejowego".