CERTYFIKACJA WE SKŁADNIKÓW I PODSYSTEMÓW INTEROPERACYJNOŚCI KOLEI

Certyfikacja WE składników i podsystemów interoperacyjności kolei

Od 2007 r. Instytut Kolejnictwa (wówczas CNTK) jako jednostka notyfikowana nr 1467 na dyrektywy 96/48/WE i 2001/16/WE prowadził w tym zakresie certyfikację.

W marcu 2011 r. Instytut Kolejnictwa został uznany jednostką notyfikowaną nr 1467 na dyrektywę 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie. Ośrodek Jakości i Certyfikacji prowadzi certyfikację składników i podsystemów interoperacyjności na zgodność ze specyfikacjami Technicznymi Interoperacyjności (TSI).

Procedura certyfikacji zgodności WE składników i podsystemów interoperacyjności rozpoczyna
się od złożenia w Ośrodku Jakości i Certyfikacji IK wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

Wykaz udzielonych certyfikatów WE: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, nowe wydania 2015, 2016, 2017

Wykaz wniosków WE: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Zakres udzielonej akredytacji AC128 oraz AC 185 (QMS).

INFORMATORA DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji WE