REJESTRACJA-KONFERENCJA NOWOCZESNE KIERUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TABORU SZYNOWEGO

Członkowie Komitetu Naukowego oraz Prezenterzy referatów nie ponoszą opłat

PŁATNOŚĆ:
do 30.03.2018r. - 450 PLN +23% VAT
od 02.04.2018 do 8.05.2018r. 550 PLN +23% VAT

Płatność w PLN: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A
nr PL 04 1750 0009 0000 0000 01 91 8877
04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10

Dane do faktury: