NOWOCZESNE KIERUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TABORU SZYNOWEGO

 

Szanowni Państwo,

 

Laboratorium Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa ma zaszczyt poinformować, że organizujemy Czwartą Międzynarodową Konferencję pt. NOWOCZESNE KIERUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ TABORU SZYNOWEGO stowarzyszoną z Salonem Wystawowym NOWOCZESNE I BEZPIECZNE WYPOSAŻENIE TABORU.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w taborze szynowym (kolej, metro i tramwaje) przedstawicieli: Administracji Państwowej, Jednostek badawczych,  Operatorów, Producentów taboru, Producentów materiałów niemetalowych i elementów pojazdów.

Pragniemy zapewnić wystąpienia uznanych europejskich autorytetów w zakresie ochrony przeciwpożarowej  taboru szynowego. Liczymy na wymianę doświadczeń pomiędzy ekspertami z europejskich ośrodków badawczych oraz na przybliżenie uczestnikom trendów ochrony przeciwpożarowej taboru szynowego.

W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy do udziału w Konferencji, a także do zaprezentowania referatu w ramach proponowanych obszarów tematycznych podczas Sesji Plenarnych lub Sesji Posterowej. Jednocześnie informujemy, że pełne teksty artykułów pokonferencyjnych po ich recenzji zostaną wydrukowane w Problemach Kolejnictwa.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do prezentacji własnych wyrobów w Salonie Wystawowym, który będzie miał miejsce podczas konferencji. Zachęcamy Państwa do pokazu własnych produktów w zakresie wyposażenia taboru (systemy wykrywania, sygnalizacji i gaszenia pożaru, materiały i elementy niemetalowe). Ukazanie aktualnej oferty w trakcie spotkania osób z branży transportu szynowego z całej Europy może skutkować nawiązaniem współpracy z innymi instytucjami lub rozszerzyć działalność w kolejnych obszarach Europy.

Poniżej Komunikat nr 2, w którym odnajdą Państwo więcej szczegółów.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

 

Komunikat nr 3

 

Mapka dojazdu 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR